Återsändande
Vill du skriva ett nytt testamente som helt skall ersätta ett redan upprättat testamente?
Vill du återkalla ditt testamente?
Vill du upphöra med din förvaring?
Vill du lägga in ytterligare dokument i ditt Testamentskuvert?

Gör så här:
Börja med att skriva ut Återsändandeblanketten på din skrivare. Sedan kan du i lugn och ro fylla i formuläret och skicka det per post till Testamentsbanken.
Du kan, om du vill, fylla i dina uppgifter direkt på datorn innan formuläret skrivs ut.
Skulle du inte disponera någon skrivare, be att få formuläret utskrivet av någon. Eller skriv ett brev till Testamentsbanken som innehåller exakt samma uppgifter som efterfrågas i formuläret!
Glöm ej skriva under!
Klicka här för Återsändandeblankett (Formular D.doc)Andra_files/Formular%20D.docshapeimage_1_link_0
Vill du ersätta ditt Testamentkuvert med ett nytt: Använd formulär D och följ anvisningarna på detta. Till ditt nya Testamentskuvert måste medfölja nytt komplett iflyllt formulär A och B
När du ändrar ditt testamente och vill att ett nytt testamente helt skall ersätta det gamla, bör du i texten i det nya förklara ditt tidigare testamente återkallat, eftersom det inte längre skall gälla. Den enklaste formen av återkallelse av ett testamente sker genom att testamentet rivs sönder och verkligen förstörs. Men innan du gör detta; kontrollera att ditt nya testamente är upprättat enligt formkraven, att det är lättolkat och att du i ditt nya testamente inte råkat glömma att ta med något som du faktiskt vill ha med från ditt gamla testamente.
(Se även mer om det viktiga området att skriva, ändra eller återkalla testamenten under frågor och svar.
OBS!
Komplettering
Vill du göra ett tillägg till ett tidigare upprättat testamente?
I Testamentsbanken kan du förvara ett eller flera tillägg till ditt testamente.
Du behöver inte vara tidigare kund i Testamentsbanken för att kunna förvara testamentstillägg i Testamentsbanken. Se under rubriken B nedan.
Ett tillägg bör inte innehålla sådana formuleringar/förordnanden/ förtydliganden som gör det svårtolkat, motstridigt eller omöjligt att verkställa. Kanske gäller det att i ett tillägg bara göra ett förtydligande eller en precisering av något som du redan har nämnt eller tänkt. Det kan också gälla att sätta in en tidigare inte namngiven person eller organisation som mottagare till ett bestämt belopp eller legat. Se mer under Frågor & svar.
Genom tilägget dokumenterar du samtidigt att både testamentet och tillägget fortsättningsvis skall utgöra din yttersta vilja och testamente. Glöm inte att de viktiga formkraven för upprättande av testamente gäller även för tillägg.
A. För dig som redan har förvaringsavtal med Testamentsbanken
Ditt tilläggstestamente lägger du i ett nytt Testamentskuvert som blir ett komplement till det/de tidigare. Registrera ditt tillägg genom att fylla i registreringsformulären under Förvara komplett ännu en gång. Testamentsbanken förvarar sedan det nya Testamentskuvertet tillsammans med det/de tidigare. Läs mer om testamentstillägg under Frågor & svar.
OBS!
Du kan förvara andra dokument än testamentstillägg i ett kompletterande Testamentskuvert.
B. Ny kund utan tidigare förvaringsavtal med Testamentsbanken
Om du inte redan är kund men vill förvara ett tillägg till ett tidigare upprättat testamente som du förvarar på annan plats; gör så här:
Bifoga testamentstillägget i original tillsammans med testamentet i original (eller kopia om du förvarar originalet av testamentet på annan plats). En kopia av det gamla testamentet är vid denna kombination tillräcklig om tydlig hänvisning till testamentet görs i testamentsttillägget och originalet verkligen finns eller hittas.
T.ex. "Som tillägg till mitt tidigare testamente daterat den ........, bevittnat av (namn) förordnar jag härmed som min yttersta vilja och testamente, förutom det jag förordnat i ovan nämnda testamente daterat ......./......., att......
Formulera sedan det specifika innehåll du vill ha med i tillägget! Tag alltid professionell hjälp om du känner dig osäker!
Glöm inte heller att du kan förvara andra dokument i ditt Testamentskuvert!
Se mer om testamentstillägg under Frågor & svar.fragor_%26_svar.htmlForvara.htmlfragor_%26_svar.htmlfragor_%26_svar.htmlshapeimage_4_link_0shapeimage_4_link_1shapeimage_4_link_2shapeimage_4_link_3

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_5_link_0

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_6_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_7_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Ändra

BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_10_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_11_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_12_link_0
ÄNDRAshapeimage_13_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_14_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_15_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_16_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_17_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_18_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_19_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_20_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_21_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_22_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_23_link_0
HEMHem.htmlshapeimage_24_link_0