Vad händer om ingen skulle fråga och efterlysa testamentet och registrerade uppgifter i Testamentsbanken/Testamentsregistret efter ett dödsfall?
Testamentsbanken är den enda oberoende aktören i Sverige för registrering och fysisk förvaring av testamenten.
Alla kunder i Testamentsbanken får bekräftelse och aviseringar på sin registrering och sin testamentsförvaring i Testamentsbanken/Testamentsregistret. Efter ett dödsfall hittas därför denna information av anhöriga eller andra relativt omgående och angelägenhetsgraden att Fråga Testamentsbanken i denna situation är synnerligen hög och dessutom naturligt ansvarsfull. Frågan till Testamentsbanken brukar komma redan inom ett par veckor efter ett dödsfall. Vid våra löpande samkörningar med folkbokföringsregistrets dödsfallsdata har vi därför i de allra flesta fall redan fått informationen om ett inträffat dödsfall, trots att vi för närvarande kontinuerligt gör denna samkörning så ofta som 10-12 ggr per år.
I de mycket sällsynta fall där anhörig, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå av någon anledning inte har velat eller har glömt att ställa frågan om testamente till Testamentsbanken/Testamentsregistret utgör våra bevakningsrutiner med löpande körning av våra registrerade uppgifter mot folkbokföringsregistrets dödsfallsdata alltid en sista säkerhetsventil för att registrerade uppgifter och testamenten aldrig någonsin skall riskera att försvinna. Men att hålla i minnet är att det statliga folkbokföringsregistret och dödsfalldata i framtiden naturligtvis kan komma att innehålla tekniska systemrisker eller tillståndsrisker, trots att personnummersamkörningar i dag tillhandahålles och marknadsförs av olika aktörer i Sverige i olika tjänstesammanhang.

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_2_link_0

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_3_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_4_link_0
BEVAKNINGshapeimage_7_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_8_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_9_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_10_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_11_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_12_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_13_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_14_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_15_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_16_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_17_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_18_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_19_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_20_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Bevakning

HEMHem.htmlshapeimage_22_link_0