På denna sida kommer vi löpande att samla ett urval länkar till rådgivare, organisationer, myndigheter, ideella organisationer som på olika sätt ofta är involverade i frågor som rör testamenten, arv, bouppteckningar, välgörenhet, eller på annat sätt tillhandahåller service eller information i sådana frågor. Det är ambassader och generalkonsulat som bl.a. tillhandahåller intyg efter dödsfall som sker utomlands.
Länkarna är sorterade efter tema.
Testamentsbanken svarar endast för information producerad av Testamentsbanken.
Juridiska rådgivare
Ideella organisationer
Organisationer
Myndigheter
UtlandJuridiska_radgivare.htmlIdeella_organisationer.htmlOrganisationer.htmlMyndigheter.htmlUtland.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4
Länkar

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_4_link_0

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_5_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_6_link_0
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_8_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_9_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_10_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_11_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_12_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_13_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_14_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_15_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_16_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_17_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_18_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_19_link_0
EXTERNA LÄNKARshapeimage_20_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_21_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Externa länkar

HEMHem.htmlshapeimage_23_link_0