Ett Testamentskuvert får innehålla ett eller flera av följande dokument:
Testamente i original eller kopia*
Tillägg till testamente i original eller kopia*

Övriga handlingar:
Uppgifter om Liv och Pensionsförsäkringar - Svenska såväl som utländska
Kopior av gåvobrev och äktenskapsförord, mm
Minnesbrev**
Samboavtal i original eller kopia

* Om du av någon speciell anledning bara förvarar kopian av ditt testamente - Glöm ej att på baksidan av kopian lämna uppgift om var originaltestamentet finns. Det är ju originalet som är det viktiga dokumentet.
** Minnesbrev är ett personligt brev som du kan lägga i ett mindre kuvert. Ditt Minnesbrev kan t.ex. innehålla:
Information eller förklaringar till ditt testamente;
Namn på personer som det finns en särskild relation med t.ex. advokat, bankman;
Upplysningar om bankkonton etc.;
Andra upplysningar.


Glöm inte att informera dina närstående om att du har ett förvaringsavtal med Testamentsbanken!

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_2_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_3_link_0
På formulär A och B registrerar du dina uppgifter inför din förvaring.
All information du behöver är samlade på 4 sidor:
Sid 1 Handledning, 
Sid 2-3 Registreringsformulär A och B 
Sid 4 Allmänna Villkor
Börja med att skriva ut sidorna på din skrivare. Sedan kan du i lugn och ro fylla i blanketterna A och B för hand.
Du kan, om du vill, fylla i dina uppgifter i formulär A och B direkt på datorn innan dessa skrivs ut.
Skriv under och sänd dessa till Testamentsbanken.
✍
klicka här för
Formulär A o BForvara_files/Formular%20AochB.doc
Vad kan förvaras
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_8_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_9_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_10_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_11_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_12_link_0
FÖRVARAshapeimage_13_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_14_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_15_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_16_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_17_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_18_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_19_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_20_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_21_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Förvara

HEMHem.htmlshapeimage_23_link_0