Skriv ut formuläret!  Fyll i för hand (eller på datorn) just de uppgifter du vill ha nedtecknat. Vill du vid ett senare tillfälle ändra vissa uppgifter är det enkelt att göra justeringar eller kompletteringar.  När som helst.
PlusTestamente är ett färdigt formulär (arkivblad) på vilket du antecknar sådant du vill att dina anhöriga ska tänka på och informeras om när du inte längre finns i livet. Det skrivs ut direkt från datorn. Det skall inte förväxlas med ett vanligt testamente. Eftersom PlusTestamentet inte är en värdehandling bör det helst förvaras helt öppet tillsammans med dina värdehandlingar så att det blir lätt att hitta för anhörig eller annan. I PlusTestamentet bör alltid finnas en upplysning om var du förvarar ditt testamente, men bara om Du förvarar det i Testamentsbanken. Till Testamentsbanken är det nämligen ingen risk att någon oberhörig äger tillträdde, varken före eller efter ett dödsfall.

Bland upptagna frågeställningar i PlusTestamentet väljer du ut sådana punkter som du vill dokumentera och förmedla till dina anhöriga. Att ha ett Plustestamente kommer att förenkla många beslut som dina anhöriga måste ta i en sådan sorgesituation. Genom ditt PlusTestamente kan dina anhöriga på ett enkelt sätt bli vägledda i frågor som annars onödigtvis kan vara både svåra och tunga att bearbeta och enas kring i efterhand.  Det kan t.ex. gälla begravningsfrågor.  Men det kan också gälla mycket annat som du tänkt på och vill uttrycka din önskan om.  Sådant som bara angår dig och dina nära och kära.

PlusTestamentet är ett neutralt arkivdokument som skall förvaras hemma. Plustestamente är ett dokument som på ett enkelt, otvunget och moraliskt sätt kan vägleda anhöriga och nära och kära när de är i chock och sorg. Det är varken direkt eller indirekt kopplat till någon begravningsbyrå eller konsult i ekonomiska frågor.
OBS!

PlusTestamente är inget testamente som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas.  För att reglera arvsfrågorna skriver du ett Testamente.  Ett Testamente har bl.a. lagstadgade formkrav som är mycket viktigt att man följer.
Lägg PlusTestamentet hemma!
Varför inte helt öppet eller i pärmen där du förvarar dina värdehandlingar. Kanske även en kopia till någon av dina närmaste anhöriga eftersom uppgifterna där ska finnas till hands för den du har allra närmast dig.
Du behöver inte registrera det någonstans. Dina anteckningar angår ju bara dig och dina anhöriga.  Berätta gärna för dom att du skrivit ett PlusTestamente.  Kanske är det så att du fått arkivet från någon av dina anhöriga som tycker att du borde ha lite av dina funderingar nedtecknade i ett PlusTestamente.

Gör så här

✍
klicka här för
PlustestamentePlustestamente_files/Plustestamente.doc

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_9_link_0

Sök efter ett testamente

klicka härSok.htmlSok.htmlshapeimage_10_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härshapeimage_11_link_0
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_13_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_14_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_15_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_16_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_17_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_18_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_19_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_20_link_0
PLUSTESTAMENTEshapeimage_21_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_22_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_23_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_24_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_25_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_26_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Plustestamente

HEMHem.htmlshapeimage_28_link_0