Samboregistret är ett centralt register för varje sambo som vill förvara sitt samboavtal på ett säkert och neutralt ställe och vill göra sin överenskommelse tydlig för såväl varandra som för arvingar.
Det bildas allt fler samboförhållanden i Sverige. Det finns en sambolag som för sambor reglerar viktiga ekonomiska frågor avseende det gemensamma bohaget och den gemensamma bostaden. Dessa regler blir i tillämpliga delar gällande vid såväl en separation som vid sambos dödsfall. Man kan dock genom ett samboavtal överenskomma att Sambolagens regler helt eller delvis inte skall vara tillämpliga på samboförhållandet.
Om eller när ett samboförhållande upphör är det därför viktigt att ha ordning på sina "papper".
Allt hänger ihop juridiskt - sambolagen, gemensamma barns arvsrätt, laglottskrav, särkullbarns rätt, enskild egendom, gåvor, testamentariska möjliga förordnanden mm.
Sammanhängande arvsfrågor aktualiserar därför nästan alltid även frågan om ett testamente och hur det skall utformas.
När frågan om ett samboavtal aktualiseras är det därför lämpligt att både sätta sig in i både Sambolagens regler och vem som vid dödsfall ärver vem enligt den legala arvsordningen.
Se även Frågor & Svar.
Har du ett samboavtal?
Ett samboavtal är en viktig handling som både för din egen och andras skull bör förvaras så att varken din sambo eller annan kan förfoga över ditt exemplar av avtalet.
Det finns massor av orsaker till att ett samboavtal inte hittas när det som mest behövs. Glömska, slarv, flytt, obetänksamhet eller t.ex. att det vid tillfälle kommit i orätta händer.
Är du sambo och vill ha en säker och neutral förvaringsplats för ditt samboavtal är du välkommen att förvara det i Samboregistret. Där är det i säkert förvar tills du eller dina efterlevande vill ha det tillbaka. Om din sambo vill ha motsvarande förvaring av sitt samboavtalsexemplar, måste han/hon ha ett eget förvaringsavtal med Samboregistret.

OBS!
I Samboregistret registreras bara samboavtal.
Är du sambo och har både samboavtal och testamente kan du välja mellan att ha dessa förvarade tillsammans i ett enda kuvert i Testamentsbanken eller ha samboavtalet i Samboregistret och bara testamentet i Testamentsbanken.fragor_%26_svar.htmlshapeimage_1_link_0
Välkommen att registrera och förvara ditt samboavtal i testamentsbankens samboregister
All information du behöver är samlade på 3 sidor:
Sid 1 Handledning
Sid 2 Formulär C 
Sid 3 Allmänna Villkor

Börja med att skriva ut sidorna på din skrivare. Sedan kan du i lugn och ro fylla i formulär C för hand.
Du kan, om du vill, fylla i dina uppgifter på Registreringsformulär C direkt på datorn innan dessa skrivs ut.
Registrera ert samboavtal
Dokument
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_6_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_7_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_8_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_9_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_10_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_11_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_12_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_13_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_14_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_15_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_16_link_0
SAMBOREGISTRET shapeimage_17_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_18_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_19_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

Om samboregistret

HEMHem.htmlshapeimage_21_link_0

sr

sambo

registret

Formulär E     Begäran om återsändande av sambokuvertSamboregistret_files/Formular%20E.doc
Formulär C     RegistreringsformulärSamboregistret_files/FormularC.doc