En fråga som alltid ställs efter ett dödsfall är:
Finns det något testamente? 
(och/eller samboavtal i samboförhållanden)
Är du dödsbodelägare, bouppteckningsman, boutredningsman, bouppgivare, släkting eller annan som är eller förmodas bli involverad i ett dödsbo? Ställ efter ett dödsfall samma fråga till Testamentsbanken! Där kan det sist upprättade testamentet finnas.
I Testamentsbanken förvaras inte bara testamenten utan också andra dokument som kan vara viktiga för efterlevande.
När Testamentsbanken får frågan ”Finns det något testamente” görs en undersökning om det finns ett eller flera testamenten förvarade i Testamentsbanken, eller om det finns andra registrerade uppgifter avseende testamente eller samboavtal. Är så fallet undersöks också om testator har velat förmedla information. Dessutom undersöks alltid också om det finns ett Sambokuvert förvarat, oavsett om den avlidne var sambo eller ej vid dödsfallet. Sökningen påbörjas så fort Testamentbankens frågeformulär, ett dödsfallsintyg och gällande administrationsavgift mottagits av Testamentsbanken.
Frågeställaren får alltid skriftligt svar på frågan om förekomsten av ett Testamentskuvert och/eller Sambokuvert i Testamentsbanken.
Våra söktjänster omfattar även specialsökuppdrag såväl i Sverige som utomlands. Särskild förfrågan krävs.
Din förfrågan till Testamentsbanken skall ske skriftligt.
Använd Formulär F för att få svar på om avliden person var registrerad i Testamentsregistret.

Förvara ett testamente

klicka härForvara.htmlForvara.htmlshapeimage_3_link_0

Skriv Plus testamente

klicka härPlustestamente.htmlPlustestamente.htmlshapeimage_4_link_0
BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_6_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_7_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_8_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_9_link_0
SÖKshapeimage_10_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_11_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_12_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_13_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_14_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_15_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_16_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_17_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_18_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_19_link_0
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

✍
klicka här för
Formulär FSok_files/FormularF.doc

Sök

HEMHem.htmlshapeimage_22_link_0