Utland
Svenskar utomlands har ibland särskilt behov av kontakt med bl.a. ambassader eller konsulat. På denna sida finns länkar till både UD och till ambassader och konsulat. Vid olycksfall och dödsfall utomlands spelar de en viktig roll.
Här finns också länkar till Skatteverket och deras info och frågor som särskilt berör "boende utomlands".
Utrikesdepartementet
Ambassader och konsulat
Skatteverket sida som berör boende utomlands.
Under swedenabroad finns också bl.a. adresserna till ambassaderna och generalkonsulaten utomlands.
 
Föreningen Svenskar i Världen

www.sviv.se – en unik, global kontaktpunkt för utlandssvenskar
Föreningen Svenskar i Världen (SVIV), grundad 1938 som ”Utlandssvenskarnas Förening”, är politiskt och religiöst oberoende och bevakar utlandssvenskarnas intressen gentemot regering, riksdag och myndigheter. Enskilda så väl som svenska företag med svenskar i utlandstjänst är anslutna till föreningen.
- SVIV är utlandssvenskarnas främsta lobbygrupp
- Exklusiva årliga konferenser om aktuella ämnen
- Ett hundratal SVIV-ombud över hela världen till ditt förfogande
- Råd och tips av sakkunniga om lagar och regler
- Årets svensk i världen sätter fokus på utlandssvenskar
- Lokal krisberedskap ökar tryggheten
- Unika stipendier och aktuell medlemsinformationhttp://www.ud.se/http://www.regeringen.se/sb/d/2366http://www.skatteverket.se/folkbokforing/ovrigt/boendeutomlands.4.18e1b10334ebe8bc80005783.htmlhttp://www.swedenabroad.com/http://www.sviv.se/shapeimage_1_link_0shapeimage_1_link_1shapeimage_1_link_2shapeimage_1_link_3shapeimage_1_link_4
Juridiska rådgivare
Ideella organisationer
Organisationer
Myndigheter
UtlandJuridiska_radgivare.htmlIdeella_organisationer.htmlOrganisationer.htmlMyndigheter.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3shapeimage_3_link_4
TESTAMENTSBANKEN

Om cookies

Om webbplatsen

© 2009 Testamentsregistret TB Conclavia AB

På denna sida kommer vi löpande att samla ett urval länkar till rådgivare, organisationer, myndigheter, ideella organisationer som på olika sätt ofta är involverade i frågor som rör testamenten, arv, bouppteckningar, välgörenhet, eller på annat sätt tillhandahåller service eller information i sådana frågor. Det är ambassader och generalkonsulat som bl.a. tillhandahåller intyg efter dödsfall som sker utomlands.
Länkarna är sorterade efter tema.
Testamentsbanken svarar endast för information producerad av Testamentsbanken.
Länkar

Externa länkar

BEVAKNINGBevakning.htmlshapeimage_7_link_0
FRÅGOR & SVARfragor_%26_svar.htmlshapeimage_8_link_0
AVGIFTERAvgifter.htmlshapeimage_9_link_0
ÄNDRAAndra.htmlshapeimage_10_link_0
SÖKSok.htmlshapeimage_11_link_0
FÖRVARAForvara.htmlshapeimage_12_link_0
SÄKERHET Sakerhet.htmlshapeimage_13_link_0
OM OSSOm_oss.htmlshapeimage_14_link_0
PLUSTESTAMENTEPlustestamente.htmlshapeimage_15_link_0
TESTAMENTSREGISTRETTestamentsregistret.htmlshapeimage_16_link_0
BOSATT I UTLANDETBosatt_i_utlandet.htmlshapeimage_17_link_0
SAMBOREGISTRET Samboregistret.htmlshapeimage_18_link_0
EXTERNA LÄNKARExterna_lankar.htmlshapeimage_19_link_0
BLANKETTARKIVBlankettarkiv.htmlshapeimage_20_link_0
HEMHem.htmlshapeimage_21_link_0