Ändra

Återsändande

Vill du:

  • Skriva ett nytt testamente som helt skall ersätta ett redan upprättat testamente?
  • Återkalla ditt testamente?
  • Upphöra med din förvaring?
  • Lägga in ytterligare dokument i ditt Testamentskuvert?

Gör så här:

  • Börja med att skriva ut Återsändandeblanketten på din skrivare.
  • Sedan kan du i lugn och ro fylla i formuläret och skicka det per post till Testamentsbanken.

Du kan, om du vill, fylla i dina uppgifter direkt på datorn innan formuläret skrivs ut. Skulle du inte disponera någon skrivare, be att få formuläret utskrivet av någon. Eller mejla eller skriv ett brev till Testamentsbanken så skickar vi dig formuläret per post.

Använd Återsändandeblankett Formulär D.

Komplettering

Vill du göra ett tillägg till ett tidigare upprättat testamente?

Du behöver inte vara tidigare kund i Testamentsbanken för att kunna förvara testamentstillägg i Testamentsbanken.

Ett tillägg bör inte innehålla sådana formuleringar/ förordnanden/ förtydliganden som gör det svårtolkat, motstridigt eller omöjligt att verkställa. Kanske gäller det att i ett tillägg bara göra ett förtydligande eller en precisering av något som du redan har nämnt eller tänkt. Det kan också gälla att sätt in en tidigare inte namngiven person eller organisation som mottagare till ett bestämt belopp eller legat. Se mer under frågor och svar.

Genom tillägget dokumenterar du samtidigt att både testamentet och tillägget fortsättningsvis skall utgöra din yttersta vilja och testamente. Glöm inte att de viktiga formkraven för upprättande av testamente gäller även för tillägg.

För dig som redan har förvaringsavtal med Testamentsbanken:

Ditt tilläggstestamente lägger du i ett nytt Testamentskuvert som blir ett komplement till det/de tidigare. Registrera ditt tillägg genom att fylla i registreringsformulären A och B under länken Förvara ännu en gång. Testamentsbanken förvarar sedan det nya Testamentskuvertet tillsammans med det/de tidigare. Läs mer om testamentstillägg under Frågor och svar.

OBS! Du kan förvara andra dokument än testamentstillägg i ett kompletterande Testamentskuvert.

Ny kund utan tidigare förvaringsavtal med Testamentsbanken:

Om du inte redan är kund men vill förvara ett tillägg till ett tidigare upprättat testamente som du förvarar på annan plats, gör så här:

Bifoga testamentstillägget i original tillsammans med testamentet i original (eller kopia om du förvarar originalet av testamentet på annan plats). En kopia av det gamla testamentet är vid denna kombination tillräcklig om tydlig hänvisning till testamentet görs i testamentstillägget och originalet verkligen finns eller hittas. T.ex. ”Som tillägg till mitt tidigare testamente daterat den [datum], bevittnat av [namn] förordnar jag härmed som min yttersta vilja och testamente, förutom det jag förordnat i ovan nämnda testamente daterat [datum], att …….”

Formulera sedan det specifika innehåll du vill ha med i tillägget! Tag alltid professionell hjälp om du känner dig osäker! Glöm inte heller att du kan förvara andra dokument i ditt Testamentskuvert.

Se mer om testamentstillägg under Frågor och svar.

Vill du ersätta ditt Testamentskuvert med ett nytt:

Använd formulär D och följ anvisningarna på detta. Till ditt nya Testamentskuvert måste medfölja nytt komplett ifyllt formulär A och B.

När du ändrar ditt testamente och vill att ett nytt testamente helt skall ersätta det gamla, bör du i texten i det nya förklara ditt tidigare testamente återkallat, eftersom det inte längre skall gälla. Den enklaste formen av återkallelse av ett testamente sker genom att testamentet rivs sönder och verkligen förstörs. Men innan du gör detta: kontrollera att ditt nya testamente är upprättat enligt formkraven, att det är lättolkat och att du i ditt nya testamente inte råkat glömma att ta med något som du faktiskt vill ha med från ditt gamla testamente. (Se även mer om det viktiga området att skriva, ändra eller återkalla testamenten under Frågor och svar.) Du (ni) kan också i ett nytt testamente som helt skall ersätta det gamla, i det nya inleda texten med ”Genom detta testamente upphäver jag (vi) samtliga tidigare testamenten och förordnar härmed som min (vår) yttersta vilja och testamente att…”