Bevakning

Vad händer om ingen skulle fråga och efterlysa testamentet och registrerade uppgifter i Testamentsbanken efter ett dödsfall?

En sådan fråga är egentligen inte nödvändig eftersom Testamentsbanken löpande samkör registrerade personnummer mot dödsfallsrapporter från folkbokföringsregistret. Men det kan ändå finnas ett visst behov av att kunna fråga på ett systematiserat och reglerat sätt. Se även de allmänna villkoren. Särskilt gäller detta för utlandsboende och ibland för mycket avlägsna släktingar, t.ex.

Testamentsbanken är den enda oberoende aktören i Sverige för registrering och fysisk förvaring av testamenten.

Alla kunder i Testamentsbanken får bekräftelse och aviseringar på sin registrering och sin testamentsförvaring i Testamentsbanken. Efter ett dödsfall hittas därför denna information av anhöriga eller andra relativt omgående och angelägenhetsgraden att meddela eller fråga Testamentsbanken i denna situation är hög och dessutom naturligt ansvarsfull. Frågan till Testamentsbanken brukar inte sällan komma redan inom en till två veckor efter ett dödsfall. Vid våra löpande samkörningar med folkbokföringsregistrets dödsfallsdata har vi därför inte sällan redan fått informationen om ett inträffat dödsfall genom bevakningsrapport från folkbokföringsregistret.

I de mycket sällsynta fall där en anhörig, bouppteckningsförrättare eller begravningsbyrå av någon anledning inte har velat eller har glömt att ställa frågan om testamente till Testamentsbanken utgör våra bevakningsrutiner med löpande körning av våra registrerade uppgifter mot folkbokföringsregistrets dödsfallsdata alltid en säkerhetsventil för att registrerade uppgifter och testamenten aldrig någonsin skall riskera att försvinna. Men att hålla i minnet är att det statliga folkbokföringsregistret och dödsfallsdata i framtiden naturligtvis kan komma att innehålla tekniska systemrisker eller tillståndsrisker, trots att personnummersamkörningar i dag tillhandahålles och marknadsförs av olika aktörer i Sverige i olika tjänstesammanhang.