Sök

En fråga som alltid ställs efter ett dödsfall är – Finns det något testamente (och/eller samboavtal i samboförhållanden)?

Testamentsbanken samkör alla registrerade personer mot avlidna i folkbokföringsregistret löpande minst 11 ggr per år. Vi kontaktar således efter mottagen rapport om dödsfall behörig mottagare i enlighet med våra allmänna villkor. Men vem som helst kan efter ett dödsfall ställa frågan till oss. Vi svarar då även på frågan till vem testamentet hunnit utsändas till. Frågor till oss kan ju ha kommit från t.ex. avlägsna släktingar som kanske inte ha behövt kallas till bouppteckning eller kan fråga gälla person som är bosatt i utlandet och således inte rapporterats avliden i folkbokföringsregistret.

Personer som saknar svenskt personnummer och således inte finns i folkbokföringsregistret gör säkrast i att informera anhörig om att testamente finns förvarat i Testamentsbanken.

I Testamentsbanken förvaras inte bara testamenten utan också andra dokument som kan vara viktiga för efterlevande.

När Testamentsbanken får frågan – Finns/Fanns det något testamente eller kuvert förvarade – svarar vi även på frågan om det finns andra registrerade uppgifter avseende testamente eller samboavtal registrerade.  Sökningen påbörjas så fort Testamentbankens frågeformulär F och ett dödsfallsintyg och gällande administrationsavgift mottagits av Testamentsbanken.

Frågeställaren får alltid skriftligt svar på frågan om förekomsten av ett Testamentskuvert och/eller Sambokuvert i Testamentsbanken, i första hand genom mejl.

Din förfrågan till Testamentsbanken skall ske skriftligt.

Använd Formulär F för att få svar på om avliden person var registrerad.

Använd Formulär F för att få svar på om avliden person var registrerad i Testamentsregistret.