Förvaring av testamenten

Testamentsbanken är en oberoende och säker förvaringsplats för ditt testamente oavsett om du bor i Sverige eller utomlands.

Testamente är ett viktigt dokument för både unga och gamla i olika livssituationer. Att ett upprättat testamente verkligen finns till hands i original den dag det efterfrågas är en angelägenhet för alla berörda.

I Testamentsbanken kan du även placera annan information/annat dokument som du vill förvara tryggt och som du vill lämna efter dig till efterlevande.

Total sekretess är en naturlig följd av Testamentsbankens system för förvaring; Ingen elektronisk överföring eller scanning av testamenten. Därför elimineras helt de risker som finns med obehörigt intrång i databaser med testamenten

Ingen insyn i testamenten eller dokument sker. Du som testator bör av säkerhetsskäl lämpligen ge Testamentsbanken i uppdrag att öppna Testamentskuvertet EFTER ditt dödsfall och ta en Säkerhetskopia innan originalet utsänds. Därför finns det upplysningsvis en ruta redan färdigkryssad med ett Ja på registreringsunderlaget Formulär B.