Integritetspolicy

Här vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in, registreras och lagras i samband med att du blir Kund eller Medregistrerad till Kund i Testamentsbanken.

De uppgifter vi har om dig får vi dels in via de registreringsunderlag som är grunden för att kunna bli Kund och Medregistrerad i Testamentsbanken och dels från det officiella folkbokföringsregistret. Även de uppgifter du senare lämnar in till oss om adresser och telefonnummer är de enda uppgifterna vi har om dig. Således är integritetspolicyn när det gäller Testamentsbanken ytterst okomplicerad.

I Testamentsbankens allmänna villkor finns de frågor som rör integritetsfrågorna reglerat i olika avseenden.

Personuppgift

Med en personuppgift avses namn, personnummer, adress, e-post och telefonnummer.

När du blir kund hos oss och i förekommande fall Medregistrerad till Kund, behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig: Namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer.

Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

TB Testamentsbyrån AB, org.nr 556954–1849, Box 17051, 492 61 Göteborg.

Cookies

Så kallade cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som eventuellt har placerats i din dator.

Eventuella felaktigheter

Testamentsbankens målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Du kan närhelst så länge vi har dina uppgifter registrerade begära att vi rättar eventuella felaktigheter.

Om du har frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt dataskyddsombud under adressen ovan.

Användning av erhållna personuppgifter

Testamentsbanken hanterar och använder dina personuppgifter som du har lämnat för att kunna tillhandahålla vårt tjänsteutbud på bästa sätt. Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom våra blanketter och registreringsformulär kommer endast att överföras till samarbetande tredje part och endast i den utsträckning som krävs för att kunna tillhandahålla våra tjänster på det sätt som ingår i vår verksamhet gällande hantering av testamenten såväl vid livsfall som dödsfall.

Ändring av integritetspolicy

Vi utvecklar ständigt vår hemsida och även denna integritetspolicy vid behov.

Denna Integritetspolicy gäller från 2021-10-01 Kontakta oss vid frågor på: info@testamentsbanken.se