Avgifter

Förvaring av testamentskuvert
Registreringsavgift för ny kund (ej förmedlad av jurist)

Faktureras vid bekräftelse
300 kr
Förvaring av testamentskuvert
Årlig förvaringsavgift

Faktureras vid bekräftelse
250 kr
Sökning / Fråga testamentsbanken
(endast efter dödsfall)
(gratis för Medregistrerad)

Privatperson betalar i förskott
Företag betalar mot faktura
200 kr
Utsändande av testamente
(endast efter dödsfall)

Porto tillkommer för rekommenderad försändelse

Vid avtalad Säkerhetskopiering tillkommer 200 kr


Faktura enl. ök. i efterskott alt. postförskott
200 kr
Återsändande till kund

Porto tillkommer för rekommenderad försändelse

Faktureras och betalas i efterskott
250 kr

Alla avgifter är inklusive moms. Faktureringsavgift 20 kr tillkommer. Testamentsbanken äger dock för sina olika tjänster alltid rätt att välja att fakturera i förskott. Vid extrakostnader i samband med utskick till utlandet äger Testamentsbanken rätt att vid varje tillfälle uttaga den faktiska hanteringskostnaden.