PlusTestamente

PlusTestamente är ett färdigt formulär (arkivblad) på vilket du antecknar sådant som du vill att dina anhöriga ska tänka på och informeras om när du inte längre finns i livet. Det skrivs ut direkt från datorn. Det skall inte förväxlas med ett vanligt testamente. Eftersom PlusTestamente inte är en värdehandling bör det helst förvaras helt öppet tillsammans med dina värdehandlingar så att det blir lätt att hitta för anhörig eller annan. I PlusTestamente bör alltid finnas en upplysning om var du förvarar ditt testamente, men bara om Du förvarar det i Testamentsbanken. Till Testamentsbanken är det nämligen ingen risk att någon obehörig äger tillträdde, varken före eller efter ett dödsfall.

Bland upptagna frågeställningar i PlusTestamente väljer du ut sådana punkter som du vill dokumentera och förmedla till dina anhöriga. Att ha ett PlusTestamente kommer att förenkla många beslut som dina anhöriga måste ta i en sådan sorgesituation. Genom ditt PlusTestamente kan dina anhöriga på ett enkelt sätt bli vägledda i frågor som annars onödigtvis kan vara både svåra och tunga att bearbeta och ena kring i efterhand. Det kan t.ex. gälla begravningsfrågor. Men det kan också gälla mycket annat som du tänkt på och vill uttrycka din önskan om. Sådant som bara angår dig och dina nära och kära.

PlusTestamentet är ett neutralt arkivdokument som skall förvaras hemma. PlusTestamente är ett dokument som på ett enkelt, otvunget och moraliskt sätt kan vägleda anhörig och när och kära när de är i chock och sorg. Det är varken direkt eller indirekt kopplat till någon begravningsbyrå eller konsult i ekonomiska frågor.

1Skriv ut formuläret! Fyll i för hand (eller på datorn) just de uppgifter du vill ha nedtecknat. Vill du vid ett senare tillfälle ändra vissa uppgifter är det enkelt att göra justeringar eller kompletteringar. När som helst.

2Lägg PlusTestamentet hemma! Varför inte helt öppet eller i pärmen där du förvarar dina värdehandlingar. Kanske även en kopia till någon av dina närmaste anhöriga eftersom uppgifterna där skall finnas till hands för den du har allra närmast dig.

3Du behöver inte registrera det någonstans. Dina anteckningar angår ju bara dig och din anhörig. Berätta gärna för dom att du skrivit ett PlustTestamente. Kanske är det så att du fått arkivet från någon av dina anhöriga som tycker att du borde ha lite av dina funderingar nedtecknade i ett PlusTestamente.

OBS! PlusTestamente är inget testamente som reglerar hur din kvarlåtenskap ska fördelas. För att reglera arvsfrågor skriver du ett Testamente. Ett Testamente har bl.a. lagstadgade formkrav som är mycket viktigt att man följer.