Förvara

På formulär A och B registrerar du dina uppgifter inför din förvaring. All information du behöver är samlade på 4 sidor: sidan 1 Handledning, sidor 2-3 Registreringsformulär A / B samt sida 4 Allmänna Villkor.

Börja med att skriva ut sidorna på din skrivare. Sedan kan du i lugn och ro fylla i blanketterna A och B för hand. Du kan, om du vill, fylla i dina uppgifter i formulär A och B direkt på datorn innan dessa skrivs ut.

Skriv under och sänd dessa till Testamentsbanken.

Vad kan förvaras

Ett Testamentskuvert får innehålla ett eller flera av följande dokument:

  • Testamente i original eller kopia*
  • Tillägg till testamente i original eller kopia*

Övriga handlingar:

  • Uppgifter om Liv och Pensionsförsäkringar – Svenska såväl som utländska
  • Kopior av gåvobrev och äktenskapsförord, mm
  • Minnesbrev**
  • Samboavtal i original eller kopia

* Om du av någon speciell anledning bara förvarar kopian av ditt testamente: glöm ej att på baksidan av kopian lämna uppgift om var originaltestamentet finns. Det är ju originalet som är det viktiga dokumentet.

** Minnesbrev är ett personligt brev som du kan lägga i ett mindre kuvert. Ditt Minnesbrev kan t.ex. innehålla:

  • Information eller förklaringar till ditt testamente;
  • Namn på personer som det finns en särskild relation med t.ex. advokat, bankman;
  • Upplysningar om bankkonton etc.;
  • Andra upplysningar.

Det kan i vissa familje- och släktkonstellationer ibland kännas särskilt angeläget för testator att informera en eller flera närstående om att det finns ett förvaringsavtal med Testamentsbanken! Det rekommenderas i så fall. De gäller även för utlandsboende testatorer.